تبلیغات
طب و تغذیه اسلامی ، قرآن درمانی - خواص نخود
خواص نخود از زبان خودش
پوست را ضد عفونى مى کنم .
ضماد من با عسل ، زخم و جراحات سرطانى را باز مى کند.
طبق دستور مرا مصرف کنید تا جوانى از دست رفته را باز یابید.
با روغن زیتون اگر مخلوط شوم موى سر را تقویت مى کنم .
و صدها خاصیت دیگر دارم که کمتر کسى از آن ها باخبر است ..
با اینکه من نخود هر آشى مى باشم ، از دوستان قدیمى شما مى باشم . اعراب به من حمص و هوجید گفته اند و در فارسى به بو داده ى من نخودچى گویند - دانه هاى نارس مرا به عنوان نخود سبز مى فروشند و لپه سبز مرا لپه سبز مى گویند. برگهاى تازه و خشک من علوفه خوبى براى حیوانات است - من مثل باقلا و لوبیا از حبوبات غذایى هستم و داراى انواع و اقسام مى باشم . بهترین نوع من نوع سفید درشت و سبز است . نوع وحشى من کمى تلخ است و کمتر به آن توجه مى شود. یک نوع سیاه هم دارم که به نخود سیاه معروف شده ، و چون کمیاب است . وقتى بخواهند کسى را مدتى سر در گم کنند، آن را به دنبال نخود سیاه مى فرستند - غلاف دانه هاى من داراى ترشحى ترش است ، که معمولا این ترشى شب به صورت تبخیر از آن خارج مى شود و چون پارچه اى روى آن بیندازند، و صبح آن را بفشارند، آب ترشى از آن خارج مى شود و به همین جهت است که آن را شبنم نخود گویند - این ترشى در یک نوع من که اطراف یزد به عمل مى آید زیاد است و از آن گرد ترشى به نام گرد نخود مى گیرند که چاشنى غذا مى باشد. این گرد داراى اسیدهاى مختلف مخصوصا اسید اگزالیک است . لذا خوردن آن براى کسانى که کلیه خوب ندارند، و همچنین کسانى که مبتلا به سنگ مى باشند خوب نیست .
دانه هاى من زهکش جگر - سپرز و کلیه است - ضد عفونى کننده پوستى و جهت جرب چرکى و جوشهاى پوستى مفید است - ضماد آن اورام را نرم مى کند و براى فرو بردن ورم بناگوش تجویز مى شود.
ضماد من با عسل جهت باز کردن زخم و جراحات سرطانى توصیه شده است . خوردن نوع زودپز من ملین شکم است - حرارت بدن را زیاد مى کند خونساز بوده و قدرت غذایى آن بیشتر از حبوبات است . پخته آن در شیر تازه جهت باز شدن گرفتگى آواز مفید است . مشروط بر آن که همراه با تب نباشد و چون با تب باشد، بهتر است آن را با آب پخته و میل نمایند. چنانچه دانه هاى مرا یک شب در سرکه خیس کرده و صبح ناشتا میل نمایند، و در آن روز غذاى دیگرى نخورند، کرم معده را خواهد کشت - آب پخته من با کمى نمک لیزى معده را از بین مى برد. مدر است ، خوردن دانه هاى پخته من بین طعام بر هضم آن کمک مى کند، و چون با من حلیم بپزند و با سرکه بخورند، و در آب جوشانیده من بنشینند جهت درمان درد نشیمنگاه و پاک کردن رحم و اخراج کرم شکم نافع است و چون مرا در آب خیسانده ، و خام بخورند و آب خیسانده آنرا با عسل شیرین کرده ، بالاى آن بنوشند جهت برگشت جوانى و شهوت ماءیوسان بى نظیر است ، خوردن نخود گرم قبل از سرد شدن جهت بواسیر خونى آزموده شده است . مضمضه و نوشیدن آب خیسانده سبز تازه من ، جهت از بین رفتن ورم لثه و درد دندان نافع است و روغن نخود که از جوشاندن من در روغن زیتون بدست مى آید، مقوى مو و شهوت مى باشد و جهت تسکین درد دندان و دردهاى سرد و جذام بسیار مفید است . خوردن دانه ى من جهت امراض ‍ نامبرده و باز شدن رنگ رخسار و آواز و مالیدن من جهت تقویت قوه باه مفید مى باشد. ضماد من جهت پاک شدن خال هاى سفید و سیاه و کک و مک و امثال آن مفید است . اگر آب خیسانده مرا به صورت بمالید رنگ رخسار را باز مى کند و شخص را خوش آب و رنگ مى نماید - جوشانده نوع سیاه من ، براى زنان آبستن خوب نیست . زیرا مسقط جنین مى باشد. این جوشانده خردکننده سنگ هاى کلیه و مثانه است و نخود سیاه در جمیع احوال قوى تر از نوع سفید است ، مخصوصا پادزهر خوبى است . این نخود جهت استسقاء یرقان و کیسه ى صفرا تجویز مى شود. بادشکن بوده ، و براى مبتلایان به جذام بسیار نافع است . ضماد اقسام من جهت برطرف کردن زردى چهره و کچلى فاووس (نوع کچلى که سر را طاس مى کند) و خارش ‍ پوست و امراض مفاصل و تقویت مو نافع است . زیاده روى در خوردن من مضر رحم و مثانه است ، تازه ى من دیر هضم و نفاخ است ، و براى رفع نفخ آن مى توان از زیره استفاده کرد. خوردن آب بعد از من مضر است ، وقتى گوشت را با آب نخود مى پزید به پختن گوشت کمک کرده ، و آنرا نرم مى کند. چون قسمتى از لباس خون آلود شود، شستشوى آن با نخود لکه هاى خون را پاک مى کند اگر 10 گرم مرا بکوبند و با گلاب داغ ضماد نمایند، درد پشت را تسکین میدهم . برگهاى نخود داراى اسید اگزالیک و جوهر لیمو است ، و دم کردن آن پیشاب آور است
نوشته شده توسط مهندس آریایی در سه شنبه 1 تیر 1389 ساعت 08:35 ق.ظ | لینک ثابت | نظرات ()